آدرس :آذربایجان غربی شهر بوکان سه راه خاوران کد پستی 5951946911

واحد فروش : مهندس میناپور09908194230

واحدپشتیبانی فروش : مهندس رحمانی 09142602312